JS

WEBRTC PEER-TO-PEER WITH JS & NODE

NPM INSTALL PEER THEN RUN THIS SCRIPT IN TERMINAL

PEER SERVER

01

const { PeerServer } = require("peer"); const peerServer = PeerServer({   port: 9000,  path: "/myapp" });

PEER CLIENT A

02

CONNECT TO PEER SERVER const peer = new Peer("PEER-A", { host: "localhost", port: 9000, path: "/myapp"});

ON RECEIVING MESSAGE peer.on("connection", (conn) => {   conn.on("data", (data) =>    { console.log(data); }); });

PEER CLIENT B

03

CONNECT TO PEER SERVER const peer = new Peer("PEER-B", { host: "localhost", port: 9000, path: "/myapp"});

SEND MESSAGE TO A peer.on("open", (id) => {   var conn = peer.connect("PEER-A");   conn.on("open", () =>    { conn.send("Hi from PEER-B!"); }); });